Đề xuất giảm 50% mức thu phí trong lĩnh vực kinh doanh du lịch

Thứ ba, 28/04/2020, 10:37

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ Tài chính đang xin ý kiến dự thảo về việc giảm mức thu phí trong lĩnh vực kinh doanh du lịch.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% phí thẩm định cấp mới, cấp đổi và cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Mức thu trên sẽ được thực hiện đến hết ngày 31/12/2020.

Các tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch sẽ thực hiện nộp phí bằng 50% mức thu quy định tại khoản 1 và khoản 2, điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC.

Cụ thể, dự kiến mức phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa giảm tương ứng: cấp mới sẽ là 1.500.000 đồng/giấy phép; cấp đổi sẽ là 1.000.000 đồng/giấy phép; cấp lại sẽ là 750.000 đồng/giấy phép.

Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (bao gồm cấp mới, cấp đổi, cấp lại): đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa sẽ là 325.000 đồng/thẻ; đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm sẽ là 100.000 đồng/thẻ.

Mọi hoạt động kinh doanh, du lịch tại thủ đô Hà Nội đều tạm dừng trong thời gian thực hiện cách ly xã hội

Mọi hoạt động kinh doanh, du lịch tại thủ đô Hà Nội đều tạm dừng trong thời gian thực hiện cách ly xã hội

Theo Bộ Tài chính, các nội dung liên quan đến mức thu lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài, cũng như việc kê khai, nộp và quản lý phí, lệ phí vẫn thực hiện theo Thông tư số 33/2018/TT-BTC.

Lan Oanh / Nguồn: Tổng hợp
LATEST NEWS
HOT DEALS
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
MAY YOU LIKE IT
BEST IN TRAVELLIVE