Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

MONEY EXCHANGE

Bảng tỷ giá USD và Ngoại tệ G7
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán chuyển khoản Bán tiền mặt
USD 23.101 23.160 23.270 23.280
AUD 15.537 15.637 15.842 15.942
CAD 17.280 17.380 17.586 17.686
CHF 23.506 23.606 23.861 23.911
EUR 25.539 25.639 25.944 25.994
GBP 27.940 28.040 28.243 28.343
JPY 215,55 217,05 219,1 220,1
SGD 16.560 16.660 16.865 16.965
HOT DEALS
BEST IN TRAVELLIVE
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+