Chương trình âm nhạc truyền thống chào Xuân

Thứ hai, 28/01/2013, 00:00

Chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống phục vụ công chúng trong và ngoài nước với mục đích bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa phi vật thể của Việt Nam sẽ giới thiệu nhiều thể loại: hát xẩm, chầu văn, chèo cổ, âm nhạc dân tộc… Đây là một trong những chương trình âm nhạc hấp dẫn chào Xuân Quý Tỵ tại Hà Nội.

LATEST NEWS
HOT DEALS
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
MAY YOU LIKE IT
BEST IN TRAVELLIVE