Năm 2024, du lịch Việt Nam được kỳ vọng trở lại mạnh mẽ với những xu hướng mới. Khảo sát mới nhất của Booking.com và Expedia đã chỉ ra một số xu hướng du lịch sẽ “lên ngôi” trong năm 2024. 

infographic_2