Việt Nam cam kết giảm thiểu rác thải nhựa

Chủ nhật, 08/12/2019, 08:09

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 để giảm thiểu rác thải nhựa trên biển và ở các khu du lịch ven biển.

Theo nghiên cứu, Việt Nam là quốc gia đứng thứ tư trên thế giới (sau Trung Quốc, Indonesia và Philippines) về lượng rác thải nhựa xả ra đại dương. Trung bình mỗi năm, Việt Nam thải ra biển từ 300.000 đến hơn 700.000 tấn rác thải nhựa (chiếm 6% toàn thế giới).

Trước vấn nạn đó, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. Mục tiêu chung là thực hiện có hiệu quả các cam kết của Việt Nam với quốc tế về giải quyết các vấn đề rác thải nhựa, trọng tâm là rác thải nhựa đại dương, bảo đảm ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa từ đất liền và trên biển.

Cụ thể, đến năm 2030 Việt Nam mục tiêu sẽ giảm 75% lượng rác thải nhựa trên biển; 100% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom; 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy; 100% các khu bảo tồn biển không còn rác thải nhựa. Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá hiện trạng rác thải nhựa đại dương tại một số cửa sông và 12 huyện đảo 5 năm một lần.

Du lịch biển Việt Nam

Du lịch biển Việt Nam "mất điểm" vì rác thải.

Để đạt được mục tiêu trên, Chính phủ đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa đại dương; thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa từ các hoạt động ở khu vực ven biển và trên biển.

Kế hoạch này góp phần thực hiện chiến lược quốc gia về chất thải rắn, chất thải nhựa; thúc đẩy hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa ở Việt Nam; nâng cao nhận thức, ứng xử và thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nylon khó phân hủy của người dân.

Người dân chung tay dọn sạch rác thải trên bờ biển.

Người dân chung tay dọn sạch rác thải trên bờ biển.

Thủ tướng đã giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường giữ vai trò chủ chốt khi thực hiện kế hoạch này, đồng thời phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển để xây dựng và thực hiện thí điểm mô hình quản lý, giảm thiểu, tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nylon khó phân hủy tại các khu du lịch ven biển. Ngoài ra các bộ ngành, địa phương liên quan sẽ giám sát việc thực hiện các quy định về thu gom và xử lý chất thải nhựa phát sinh từ các hoạt động kinh tế thuần biển.

Kiều Mai / Nguồn: Tổng hợp
LATEST NEWS
HOT DEALS
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
MAY YOU LIKE IT
BEST IN TRAVELLIVE