Hòa nhạc Beethoven lần thứ 9

Thứ ba, 18/12/2012, 00:00

Hãy đến thưởng thức buổi hoà nhạc Beethoven lần thứ 9 dưới sự chỉ đạo của HONNA Tetsuji với sự biểu diễn của Soprano Thăng Long, Soprano Vành Khuyên, Tenor Thanh Bình, Bass Mạnh Dũng và Dành nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam.

LATEST NEWS
HOT DEALS
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
MAY YOU LIKE IT
BEST IN TRAVELLIVE