Liên hoan Độc tấu và Hoà tấu nhạc cụ truyền thống – 2014

Thứ ba, 10/06/2014, 00:00

Liên hoan Độc tấu và Hoà tấu nhạc cụ truyền thống – 2014 sẽ diễn ra từ ngày 10-16/6 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Liên hoan là một hoạt động văn hóa nghệ thuật nằm trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2014 - Tây Nguyên - Đà Lạt, do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị liên quan tổ chức.

Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ truyền thống - 2014 là hoạt động văn hóa nghệ thuật nhằm tôn vinh, quảng bá, bảo tồn và phát huy các giá trị của âm nhạc truyền thống, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đồng thời là dịp để các nghệ sỹ biểu diễn nhạc cụ truyền thống tại các đơn vị nghệ thuật, các giảng viên, học sinh, sinh viên đang giảng dạy, học tập chuyên ngành nhạc cụ truyền thống giao lưu, học tập kinh nghiệm trong quá trình bảo tồn, gìn giữ, phát huy những tinh hoa âm nhạc truyền thống Việt Nam; từ đó tìm ra những phương thức hoạt động góp phần thúc đẩy các loại hình âm nhạc truyền thống phát triển trong thời kỳ mới.

LATEST NEWS
HOT DEALS
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
MAY YOU LIKE IT
BEST IN TRAVELLIVE