Marathon ảnh tại Hà Nội

Thứ hai, 24/11/2014, 00:00

Từ 11/11 – 06/12 khán giả tại Hà Nội có dịp thưởng lãm kết quả cuộc marathon ảnh tại Hà Nội

Triển lãm là kết quả lao động sáng tạo của một nhóm các nhà nhiếp ảnh trẻ Việt Nam xoay quanh chủ đề ‘Tôi yêu thành phố tôi’. Triển lãm ‘Tôi yêu thành phố tôi’ cho ta thấy hình ảnh một thế hệ trẻ có óc quan sát đối với môi trường sống xung quanh. Những cái nhìn vừa sáng tạo, chín chắn vừa thích đáng này sẽ là minh chứng cho một thế hệ trẻ Việt Nam đầy tính nhân văn.

Vào cửa tự do.

Trung Tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội – L’Espace

24 Tràng Tiền, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 39 36 21 64

info@espace-ccfhanoi.org

www.ifhanoi-lespace.com

LATEST NEWS
HOT DEALS
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
MAY YOU LIKE IT
BEST IN TRAVELLIVE