Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu văn hóa ẩm thực Huế

07/08/2014

Cố đô Huế chứa đựng trong mình nhiều di sản văn hóa đặc trưng nổi bật, đặc biệt tiêu biểu là văn hóa ẩm thực Huế với trên 1.700 món ăn, bao gồm ẩm thực cung đình, ẩm thực dân gian, ẩm thực chay.

Thừa Thiên-Huế tổ chức nghiệm thu và đưa vào sử dụng dự án "Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu văn hóa ẩm thực Huế," đưa vào thư mục văn hóa ẩm thực Huế 625 công trình, sản phẩm; đồng thời đã tiến hành số hóa gần 11.660 trang tài liệu văn bản, hơn 40 phim tư liệu về ẩm thực Huế với thời lượng hơn 580 phút, 685 ảnh tư liệu, cùng hệ thống phần mềm tích hợp dữ liệu phục vụ tra cứu cơ sở dữ liệu ẩm thực Huế.

Để phát huy giá trị ẩm thực Huế, từ nay đến 2015, tỉnh Thừa Thiên-Huế xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với 3 đến 4 sản phẩm tiêu biểu đặc trưng gồm: bún bò Huế; cơm vua Huế (một sản phẩm của cơm cung đình Huế); xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm đặc sản mè xửng Huế và sản phẩm đặc sản ruốc Huế.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Tỉnh Thừa Thiên-Huế hỗ trợ đăng ký bảo hộ ra nước ngoài từ 1-2 sản phẩm (đặc sản bún bò Huế, mè xửng Huế), nhằm hình thành và phát triển các thương hiệu đặc sản của địa phương có khả năng tạo ra sản phẩm hàng hóa đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

Dự án "Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu văn hóa ẩm thực Huế" góp phần phục vụ cho công tác nghiên cứu, quản lý cũng như bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế; quảng bá, phát huy và nâng cao chất lượng ẩm thực Huế trong hoạt động du lịch cũng như trong đời sống nhân dân.

RELATED ARTICLES