Chính phủ sẽ xem xét mở rộng các nước miễn thị thực nhập cảnh vào Việt Nam để thúc đẩy tăng trưởng du lịch

11/05/2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 74/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2023 yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương kịp thời tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực, trong đó đẩy mạnh phục hồi và phát triển du lịch, đề xuất mở rộng các nước miễn thị thực nhập cảnh vào Việt Nam.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt phương châm chỉ đạo, điều hành đã được xác định từ đầu năm, chủ động, kịp thời tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; kiên trì mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; chú trọng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 đã đề ra.

Khách du lịch quốc tế tại Văn miếu - Quốc tử giám.

Khách du lịch quốc tế tại Văn miếu - Quốc tử giám.

Đối với lĩnh vực du lịch, Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, khai thác hiệu quả các thị trường khách du lịch quốc tế có nhiều tiềm năng; phát triển các sản phẩm du lịch mới, có chất lượng và khả năng cạnh tranh cao để thúc đẩy du lịch phục hồi, phát triển bền vững.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Đồng thời, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương đẩy mạnh triển khai công tác ngoại giao kinh tế, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện và hiệu quả; chuẩn bị, thực hiện chu đáo chương trình đối ngoại cấp cao, tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác song phương, đa phương với các nước và trên các diễn đàn quốc tế. Khẩn trương đề xuất Chính phủ về mở rộng các nước miễn thị thực nhập cảnh vào Việt Nam để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng trưởng du lịch.

Ngành du lịch đang nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước. Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết về đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch sau Hội nghị toàn quốc về du lịch năm 2023 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Tại kỳ họp sắp tới vào tháng 5/2023, dự kiến Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết có nội dung tạo thuận lợi về chính sách thị thực và xuất nhập cảnh, trong đó có: (1) Nâng thời hạn thị thực điện tử từ không quá 30 ngày lên không quá 03 tháng, có giá trị một lần hoặc nhiều lần; (2) Cấp thị thực điện tử cho công dân của tất cả các nước và vùng lãnh thổ; (3) Nâng cấp thời hạn chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày. Cùng với việc Chính phủ xem xét quyết định mở rộng các nước miễn thị thực nhập cảnh vào Việt Nam sẽ là những chính sách có ý nghĩa đột phá tạo động lực thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, phát triển mạnh ngành du lịch trong thời gian tới.

Bi Lê - Nguồn: Vietnamtourism
RELATED ARTICLES