7 di sản ở Đông Phi được tài trợ để phục hồi sau đại dịch Covid-19

Thứ sáu, 23/10/2020, 17:16

Với sự hỗ trợ từ Quỹ #SOSAfricanHeritage, 7 di sản thế giới của 5 quốc gia Đông Phi đã nhận được kinh phí tài trợ để giúp khắc phục các tác động của đại dịch Covid-19 trong việc quản lý và bảo tồn.

Với sự hỗ trợ từ Quỹ #SOSAfricanHeritage (Cứu di sản châu Phi) của Ủy ban Quốc gia Đức cho UNESCO, 7 di sản thế giới của 5 quốc gia Đông Phi đã nhận được kinh phí tài trợ để giúp khắc phục các tác động của đại dịch Covid-19 trong việc quản lý và bảo tồn.

Công viên quốc gia Núi Simien

Công viên quốc gia Núi Simien

Những di sản được nhận tài trợ bao gồm:

  • Công viên quốc gia Núi Simien ở Ethiopia
  • Rừng thiêng Kaya của người Mijikenda ở Kenya
  • Công viên quốc gia/Rừng quốc gia Núi Kenya ở Kenya
  • Khu bảo tồn thiên nhiên Tsingy de Bemaraha ở Madagascar
  • Khu dự trữ sinh quyển Bélo sur Mer Kirindy-Mite ở Madagascar
  • Khu bảo tồn thiên nhiên Vallée de Mai ở Seychelles
  • Công viên quốc gia Kilimanjaro ở Tanzania
Khu bảo tồn thiên nhiên Tsingy de Bemaraha

Khu bảo tồn thiên nhiên Tsingy de Bemaraha

Trước đó, Quỹ #SOSAfricanHeritage đã mời các Di sản Thế giới của UNESCO và Khu Dự trữ Sinh quyển của UNESCO ở châu Phi nộp hồ sơ đề xuất hỗ trợ tài chính để khắc phục thiệt hại do đại dịch COVID-19 gây ra. Ủy ban Quốc gia Đức cho UNESCO đã nhận được 72 đơn yêu cầu hỗ trợ 1,6 triệu Euro và có thể tài trợ cho 22 dự án với tổng số tiền hơn 500.000 Euro nhằm hỗ trợ khả năng phục hồi của các di sản từ đại dịch Covid-19 ở khu vực châu Phi.

Công viên quốc gia Kilimanjaro

Công viên quốc gia Kilimanjaro

Khu dự trữ sinh quyển Bélo sur Mer Kirindy-Mite

Khu dự trữ sinh quyển Bélo sur Mer Kirindy-Mite

Hỗ trợ tài chính và kỹ thuật ngắn hạn từ Quỹ #SOSAfricanHeritage nhằm mục đích giúp duy trì cơ cấu tổ chức độc lập và bền vững tại các địa điểm được UNESCO chỉ định này với sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự. Các dự án cũng được khuyến khích để đảm bảo không gian dành riêng cho giáo dục công dân toàn cầu, đảm bảo tính bền vững và đa dạng văn hóa.

Công viên quốc gia Núi Kenya

Công viên quốc gia Núi Kenya

"Tôi xin chân thành cảm ơn Ủy ban Quốc gia Đức cho UNESCO về sự hỗ trợ kịp thời và hào phóng dành cho khu vực châu Phi. Với hỗ trợ tài chính có mục tiêu này, chúng tôi tin tưởng rằng địa phương thụ hưởng sẽ được trao quyền để tăng cường sự tham gia của các bên liên quan tại địa phương và nâng cao khả năng phục hồi của các Di sản Thế giới trong đại dịch COVID-19”. Bà Ann Therese Ndong-Jatta, Giám đốc và người đại diện của Văn phòng UNESCO khu vực Đông Phi chia sẻ.

Hương Thảo / Nguồn: SOSAfricanHeritage
LATEST NEWS
HOT DEALS
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
MAY YOU LIKE IT
BEST IN TRAVELLIVE