Di sản Kết nối - Chương trình Văn hóa và Phát triển

Thứ ba, 03/04/2018, 00:00

Hội đồng Anh tại Việt Nam công bố Heritage of Future Past (Di sản Kết nối), dự án làm việc với di sản văn hóa để thúc đẩy sự phát triển đồng đều. Dự án cũng đánh dấu 25 năm hoạt động của Hội đồng Anh thúc đẩy sự gắn kết văn hóa giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Heritage of Future Past (Di Sản Kết Nối) là dự án trong khuôn khổ Chương trình Văn hóa và Phát triển của Hội đồng Anh tại Việt Nam, sẽ kéo dài trong hai năm. Dự án này sẽ làm việc với di sản nhạc và phim của Việt Nam, đặc biệt chú trọng đến các giá trị không được nhiều người biết đến và có nguy cơ mai một, sử dụng các cách tiếp cận sáng tạo nhằm tạo ra những cơ hội phát triển đồng đều và bền vững trong ngành di sản văn hóa ở Việt Nam.

Hội đồng Anh tại Việt Nam sẽ phối hợp làm việc với các cộng đồng địa phương nhằm kiến tạo các cơ hội mới để họ có thể đóng góp và trực tiếp thụ hưởng từ việc bảo vệ, quảng bá, bảo tồn các giá trị di sản văn hóa của họ, đặc biệt là khi các giá trị văn hóa này được nhìn nhận sâu rộng và được trân trọng hơn. Dự án mong muốn làm tăng sự hiểu biết, sự yêu thích và sự ứng dụng các giá trị di sản văn hóa này trong cuộc sống hằng ngày của cộng đồng và cả trong những thực hành nghệ thuật, giám tuyển và giáo dục. Dự án sẽ làm việc với nhiều đối tác từ các cơ quan và viện nghiên cứu về di sản văn hóa ở trung ương và địa phương, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa trong khu vực tư nhân. Các hoạt động của dự án bao gồm nghiên cứu, thu thập tài liệu, bảo tồn, tập huấn và nâng cao năng lực (bao gồm cả phương thức dạy truyền miệng), thể nghiệm và sáng tạo, vận động chính sách và giáo dục (bao gồm đối thoại chính sách và cộng đồng), nhìn lại và khôi phục giá trị và tiếp nối sáng tạo các di sản văn hóa này trong thực tiễn đương đại.

Di sản Kết nối đóng vai trò quan trọng trong sứ mệnh văn hóa của Hội đồng Anh tại Việt Nam với tư cách là tổ chức văn hóa và giáo dục chủ chốt của Vương quốc Anh. Dự án cũng là một phần trong chuỗi các chương trình và hoạt động mà Hội đồng Anh sẽ thực hiện vào năm 2018 nhằm kỷ niệm 25 năm hoạt động tại Việt Nam.

Hội đồng Anh đã đóng góp tích cực vào việc nâng cao sự hiểu biết về văn hóa và giáo dục giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, góp phần thắt chặt mốii quan hệ chiến lược giữa hai nước, thúc đẩy sự trao đổi và chia sẻ tri thức thân thiện trong nhiều lĩnh vực bao gồm nghệ thuật, kinh tế sáng tạo, giảng dạy tiếng Anh, giáo dục, kinh doanh xã hội và đổi mới, các kỳ thi và đánh giá. 

Hội đồng Anh cam kết sẽ đi sâu hơn nữa và tăng cường các hoạt động tại Việt Nam nhằm kiến tạo nhiều  hơn nữa các cơ hội trao đổi và hợp tác và đem lại nhiều lợi ích chung hơn. Dự án quan trọng mang tên: Di sản Kết nối trị giá 500,000 bảng Anh kéo dài từ năm 2018 đến 2020.

Một số hình ảnh tại Lễ ra mắt Dự án di sản kết nối tối 1/4/2018

 

LATEST NEWS
HOT DEALS
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
MAY YOU LIKE IT
BEST IN TRAVELLIVE