Trưng bày “Dòng chảy gốm sứ văn hóa Việt Nam” tại Hàn Quốc

Thứ tư, 27/01/2021, 10:41

Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã phối hợp với Bảo tàng Quốc gia Gwangju tổ chức trưng bày “Dòng chảy văn hóa gốm sứ Việt Nam”, diễn ra từ 18/12/2020 tới 18/12/2022.

Với mong muốn có cái nhìn toàn diện về gốm sứ châu Á, Bảo tàng Quốc gia Gwangju đã sắp xếp 73 hiện vật gốm sứ tiêu biểu vốn có trong không gian trưng bày gần 680 m2. Cổ vật có niên đại trải dài từ 3500 - 3000 TCN đến thế kỷ 19 với các loại hình đa dạng, phong phú như: nồi, bình, thạp, lư hương... Chiều dọc phòng trưng bày là các mốc thời gian phát triển của gốm sứ Hàn Quốc từ thời Đá Mới đến giai đoạn hiện đại, chiều ngang thể hiện sự phát triển gốm sứ châu Á (bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam) qua các thời kỳ cũng như các hiện vật gốm sứ đặc biệt từ tàu đắm Sinan.

Không gian triển lãm: 

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Để bảo vệ các hiện vật gốm sứ quý giá này, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc cần phối hợp chặt chẽ với nhau trong khâu đóng gói, vận chuyển và trưng bày. Do vấn đề dịch bệnh khó kiểm sóat, nên chủ yếu hai bên trao đổi trực tuyến, sau đó phía Việt Nam sẽ đóng gói, giám sát vận chuyển tới sân bay, đại diện bảo tàng Gwangju có trách nhiệm nhận và vận chuyển về trưng bày.

Trưng bày “Dòng chảy văn hóa gốm sứ Việt Nam” diễn ra trong 2 năm (từ 18/12/2020 đến 31/10/2022).

Giang Tống / Nguồn: Tổng hợp
LATEST NEWS
HOT DEALS
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
MAY YOU LIKE IT
BEST IN TRAVELLIVE